Để “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn, có sự chuyển biến cụ thể hơn trong nhận thức, hoạt động của tất cả cán bộ, nhà giáo, học sinh ngành giáo dục, Ngành Giáo dục và Đào tạo Cầu Kè đã chủ động chỉ đạo triển khai đến các trường trực thuộc mô hình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”.