Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của ngành giáo dục huyện Cầu Kè, ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường làm tốt công tác khuyến học nhằm kịp thời giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường và giảm tình trạng học sinh bỏ học giữa chứng.